Årsmöte 2020

Vi kallar härmed till Kvinnojouren Kullans årsmöte tisdagen den 17 mars 2020 klockan 18:00 i föreningslokalen. Förslag till dagordning för årsmöte har skickats ut till medlemmar, vill du ha dagordningen mejla oss. 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rätt att delta på årsmötet och alla medlemmar som erlagt medlemsavgiften har rätt att ställa upp som kandidat till styrelsen (ordförande, ledamot, suppleant, valberedning etc.).

Rösträtt

Röstberättigad på årsmötet är den som varit medlem förgående kalenderår, 2019, samt betalat in medlemsavgift för nuvarande år, 2020.

Motioner

Motioner ska senast lämnas till styrelsen tisdagen den 11 februari 2020 och skickas till styrelsen@kullanskj.se. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner och en motion kan handla om förslag på förändringar om nästan vad som helst som rör föreningen och dess verksamhet.

Anmälan

Anmäl er gärna senast fredagen den 13 mars till info@kullanskj.se

 

Vi kommer bjuda på fika!

 

Varmt välkomna!

© Kvinnojouren Kullan 2019
Utvecklat av Falukod i samarbete med Femkonst

Org nr: 802461-0639
Bankgiro: 777-2247 
Swish: 123 319 21 68

Kontakt
023 - 125 15
info@kullanskj.se
Chatt