Inför förbud mot sexköp på EU-nivå

Inför förbud mot sexköp på EU-nivå   Världens äldsta yrke är inte ett yrke. Det är våld. Att köpa en annan människas kropp för sexuella tjänster är ett övergrepp, för samtycke kan aldrig köpas. 3 Världens äldsta yrke är inte ett yrke. Det är våld. Att köpa...