Inför förbud mot sexköp på EU-nivå

 

Världens äldsta yrke är inte ett yrke. Det är våld. Att köpa en annan människas kropp för sexuella tjänster är ett övergrepp, för samtycke kan aldrig köpas.

Världens äldsta yrke är inte ett yrke. Det är våld. Att köpa en annan människas kropp för sexuella tjänster är ett övergrepp, för samtycke kan aldrig köpas. Det är snart dags för EU-val och det är hög tid att EU tar ställning i frågan och att lagstiftning som förbjuder sexköp införs på EU-nivå.

Frågan om prostitution handlar om jämställdhet, men den handlar framför allt om våld. Båda är frågor som jourrörelsen arbetat med i flera decennier. Det är framför allt flickor och kvinnor som prostitueras, men det är också viktigt att inte osynliggöra de pojkar, män och HBTQ+personer som blir prostituerade. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det framför allt är män som köper sex, oberoende av vem det är som prostitueras. När den svenska sexköpslagen, som förbjuder köp men inte försäljning av sexuella tjänster, infördes 1999 var jämställdhetsmotivet en viktig del. Lagen hade också som ambition att synliggöra att det är efterfrågan som måste bekämpas. Utbudet av prostitution är i sin tur kopplat till att den som blir prostituerad befinner sig i maktunderläge eller beroendeställning, ett maktunderläge som kan vara kopplat till maktordningar baserade på kön, etnicitet, sexualitet och klass.

Just detta maktunderläge är en av anledningarna till att den svenska sexköpslagen bör bli standard inom hela EU. Inom EU finns stora socioekonomiska ojämlikheter, inom och mellan länder, som bidrar till att fattiga kvinnor flyttar – och flyttas – för att prostitueras bland rikare män. Enligt NMT (Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel) är Rumänien, Bulgarien och Nigeria de vanligaste ursprungsländerna bland kvinnor som prostitueras i Sverige. Ett förbud mot sexköp inom EU skulle innebära ett ställningstagande mot att exploatera de som drabbas av dessa ojämlikheter och maktunderlägen.

En annan anledning till att frågan behöver lyftas på EU-nivå är att statsgränser inte begränsar sexköp. En stor del av svenskarnas sexköp sker utomlands. Enligt Sveriges Kvinnolobby sker 80% av svenskarnas sexköp utomlands. Norge och Island är två länder som valt att införa straff för medborgare som köper sex utomlands, men lagstiftningen har ifrågasatts. Genom att lägga frågan på EU-nivå utplånas möjligheten att utnyttja EU:s fria rörlighet till att begå handlingar som är brottsliga i det land en är medborgare i, för att sexuellt exploatera och utnyttja människor med andra medborgarskap/i andra länder.

Ytterligare en anledning till att frågan är av största vikt på EU-nivå är att legalisering av prostitution ökar förekomsten av trafficking medan erfarenhet visar att förbud av köp av sexuella tjänster istället minskar förekomsten av trafficking. Det är i också i de europeiska länder där sexköp är tillåtet som flest sexslavar och traffickingoffer finns. Enligt Global Slavery Index beräknas cirka 27 miljoner människor utnyttjas inom sexhandel världen över och Europa är en stor del av marknaden. Tillsammans med narkotika och vapenhandel är trafficking dessutom bland den största organiserade brottsligheten i världen. Ett förbud att köpa sexuella tjänster på EU-nivå skulle därför innebära både en insats mot organiserad brottslighet och minskad förekomst av trafficking för sexuella ändamål.

Alla människor har rätt att leva sina liv i frihet från våld. Att arbeta mot prostitution är ett sätt att ta ställning för den rättigheten. Att arbeta med frågan på ett internationellt plan är nödvändigt eftersom prostitution och trafficking är internationella problem och internationella brott. Både FN:s konvention för avskaffande av diskriminering av kvinnor (ofta kallad Kvinnokonventionen) och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (den så kallade Istanbulkonventionen) ger stöd åt att arbeta mot prostitution nationsövergripande. Sexköp är ett brott mot mänskliga rättigheter, oberoende av var i världen det sker. EU har möjlighet att agera för att begränsa prostitution och trafficking inom dess gränser. Vi kräver därför att sexköp kriminaliseras inom hela EU, samt att stödåtgärder till kvinnor inom prostitution säkerställs.

 

Cecilia Sahlström, ordförande Kvinnojouren Lund

Atidal Abo Al Hassan, Femcenter Kvinnojour

Hanna Bengtsson socionom och teamledare, ATIM kvinno- och ungdomsjour

Cecilia Nilsson, verksamhetschef Familjefridsjouren

Else-Marie Larsen, verksamhetschef Helsingborgs kvinnojour

Lotta, kontaktperson Skyddsjouren Ängelholm

Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef Föreningen Storasyster

Perina Österberg, Joursamordnare Kvinnojouren Filipstad/Storfors

Åsa Tinnerholm, verksamhetsledare Kvinnojouren Enköping

Anna H Slevin, ordförande Kvinnojouren Huddinge

Barbro Wiklund, Ordförande Kvinnojouren Liljan

Paulina Bengtsson, samordnare Novahuset 

Selma Koso, verksamhetsansvarig Kvinnojouren Sigtuna

Anita Andersson, verksamhetschef Kvinnojouren Frideborg Varberg

Marianne Andersson, ordförande STHLM VÄST Tjej- och kvinnojour

Ulla Andersson, ordförande Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

Elisabeh Hätting, Verksamhetschef Kvinnohuset Tranan Skövde

Emelie, Kvinnojouren Miranda

Margareta Sylvan, Ordförande Kvinno- & tjejjouren Jönköping

Camilla Lundkvist, ordförande Kvinnojouren Kullan

Annelie Kronblad Gustafsson, ordförande Eksjö Kvinnojour Linnéorna

Linda Karlsson, Ordförande Clarajouren – Kvinnojouren i Årjäng

Pernilla, Ordförande Kvinnojouren Kalmar

Eva Dahlen Persson, verksamhetschef Solrosen Kvinnojour Heby

Eman Hussein, TF verksamhetschef Somaya Kvinno- och Tjejjour

Kvinnojouren Borås och Tjejjouren Magnolia

Bridgett Stehag, Verksamhetschef Agera Kvinnojour Solna

Detta är en gemensam debattartikel av ovanstående undertecknande. Vi publicerar den på nätet då ingen av de drygt tio dagstidningar vi kontaktat tackat ja till publicering.

 

© Kvinnojouren Kullan 2019
Utvecklat av Falukod i samarbete med Femkonst

Org nr: 802461-0639
Bankgiro: 777-2247 
Swish: 123 319 21 68

Kontakt
023 - 125 15
info@kullanskj.se
Chatt