Om oss

Kvinnojouren Kullan

 

Kvinnojouren Kullan i Falun/Säter är en ideell förening som verkar utifrån partipolitisk- och religiös obundenhet. Vi utgår från målet att ge stöd och hjälp till kvinnor och deras barn som utsätts eller har utsatts för någon form av våld eller förtryck. Vi strävar efter att stödja och upplysa om valmöjligheter och rättigheter tills dess att rätt professionell hjälp erbjudits.

 

Stöd ossPlacerande kommun?
vilken hjälp kan man få?

Detta kan vi erbjuda

Vi erbjuder stöd till kvinnor och barn och som varit, eller är, utsatta för våld i nära relation samt stöd till deras anhöriga. Det kan vara stödsamtal via telefon eller på plats hos oss, att vi hjälper till att kontakta och/eller följer med till myndigheter så som socialtjänsten, advokat, polis eller sjukvård.  

En annan viktig del i vårt uppdrag är att sprida information om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, vi kommer gärna till er arbetsplats och föreläser.

Vi kan erbjuda:

 • stödsamtal via telefon, chatt eller på ett fysiskt möte.
 • att följa med till myndigheter.
 • trappan-samtal, en metod för att prata med barn och unga som upplevt våld.
 • strukturerade hot- och riskbedömningar enligt FREDA, Sara och Patriark.
 • föreläsningar om våld i nära relation.

Då vi är en ideell förening med mindre resurser är vår tillgänglighet ibland begränsad. Vi svarar alltid så snart vi har möjlighet. Vi är ingen myndighet men vid placeringar arbetar vi under SoL och socialstyrelsens bestämmelser. Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

Vill du komma i kontakt med oss?

Ett jämställt samhälle

fritt från våld

Vår vision och mission är att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld där alla människor har samma värde, lika rättigheter och där alla kan leva i värdighet och frihet.  

Vår värdegrund är kopplad till dessa FN-dokument:

 • Kvinnokonventionen
 • Barnkonventionen
 • Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor
 • Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Vi är anslutna till förbundet Unizon:

 

Vid akuta situationer har vi ett tillfälligt stödboende för utsatta kvinnor och barn upp till 18 år. Vårt boende ska vara en frizon med ett skyddspaket som ska bidra till att de boende känner trygghet hos oss. Hit kan kvinnorna även ta med sina husdjur. Passar det inte för stunden att ta med djuret i boendet hjälper vi till att hitta en tillfällig placering för djuret. Ingen ska behöva stanna kvar i ett dåligt förhållande av oro för sitt husdjur. Vi samverkar med föreningen VOOV och även bönder som kan hjälpa till med större djur.

Socialtjänsten beslutar om placering enligt SoL och när kvinnor vistas vid vårt boende arbetar vi då under socialtjänstlagen. Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med kvinnan och hennes barn – utifrån individuella mål.

Vårt stora fokus är att alla ska känna sig trygga och trivas hos oss under vistelsen.

Vårt boende

Vi erbjuder boende för utsatta kvinnor med barn & djur

LOGOTYP

Vår Logga

Kvinnojouren Kullans logotyp är noggrant framtagen i samarbete med fantastiska FemkonstFör oss symboliserar logotypen med dalahästar och kurbits vårt underbara landskap Dalarna. Tillsammans med kvinnotecken, blommor och hjärtan är den både kärleksfull, inspirerande och upplyftande.

 • Dalarna
 • Kärlek
 • Upplyftande
 • Inspiration

© Kvinnojouren Kullan 2019
Utvecklat av Falukod i samarbete med Femkonst

Org nr: 802461-0639
Bankgiro: 777-2247 
Swish: 123 319 21 68

Kontakt
023 - 125 15
info@kullanskj.se
Chatt